ไม้ฉำฉา

Acacia tree

ฉำฉาเป็นไม้พื้นเมืองของประเทศไทยมานานกว่า 100 ปี และยังเป็นส่วนสำคัญของสังคมและวัฒนธรรมของชาวไทย นอกจากจะเป็นส่วนผสมของอาหารแล้ว ไม้ฉำฉาก็ยังมีคุณค่าเป็นวัตถุดิบในการผลิตเครื่องครัวและเฟอร์นิเจอร์ เนื่องด้วยเป็นไม้ที่มีความคงทนและสีของไม้ที่สวยงามเป็นเอกลักษณ์

 

ความคงทนของไม้ฉำฉาที่เกิดจากความสามารถในการกักเก็บธาตุอาหารที่มีคุณค่าในลำต้นทำให้เราเลือกใช้ไม้ฉำฉาในการผลิตสินค้า รวมถึงเรามีคนงานที่มีความสามารถและใส่ใจในการผลิตและเข้าใจถึงแก่นแท้ของวัตถุดิบ ทำให้สินค้าของเรามีความโดดเด่นและแตกต่างด้วยดีไซน์และคุณภาพ

 

 

Copyright © 2015 Nineteen Intertrade Co., Ltd. All Rights Reserved.