Expo 2018

IP Fair 2018 : IP Powering Change

พบกับสุดยอดนวัตกรรมและผลงานทรัพย์สินทางปัญญา ช็อป ชิม สินค้า GI ที่หลากหลายทั้งของไทย และอาเซียน สร้างหุ้นส่วนการค้าผ่านเครือข่ายธุรกิจชั้นนำ สนุกกับกิจกรรมเสริมทักษะนวัตกรรม รับคำแนะนำทรัพย์สินทางปัญญาจาก
ผู้เชี่ยวชาญทั้งไทยและต่างประเทศ หาแรงบันดาลใจให้พลังสร้างสรรค์จากสัมมนาหลากหลายหัวข้อในงานมหกรรมทรัพย์สินทางปัญญา : IP Fair 2018
 

วันที่ 6-8 ก.ค. 2561

ณ ไบเทค บางนา ฮอลล์ 103

เวลา 10.00-19.00 น.

 

จัดโดย กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์

Copyright © 2015 Nineteen Intertrade Co., Ltd. All Rights Reserved.