Expo 2018

ระหว่างวันที่ 9 - 18 พฤศจิกายน 2561 ณ Hall 5-8 Impact เมืองทองธานี

                บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ "โฮมโปร" ผู้นำธุรกิจศูนย์รวมวัสดุและอุปกรณ์ตกแต่งบ้านครบวงจร จัดมหกรรมต้นแบบงานเรื่องบ้านตัวจริง และครบวงจรที่สุด ที่คุณพลาดไม่ได้ ให้ช้อปจุใจ 10 วัน

  • 09-11 พฤศจิกายน 2561 เวลา: 10:00-22:00 น.

  • 12-15 พฤศจิกายน 2561 เวลา: 11:00-22:00 น.

  • 16-18 พฤศจิกายน 2561 เวลา: 10:00-24:00 น.

Copyright © 2015 Nineteen Intertrade Co., Ltd. All Rights Reserved.